Öğretmenler Forumu

Öğretmenler Forumu - Branş Öğretmenleri => İngilizce Öğretmenleri => Konuyu başlatan: Rindâne - 27 Nisan 2009, 11:19:42

Başlık: The present continuous tense - Şimdiki zaman
Gönderen: Rindâne - 27 Nisan 2009, 11:19:42
The present continuous tense - Şimdiki zaman, adından da anlaşılacağı gibi şu anda yapılmakta olan bir fiili anlatmak için kullanılır. Cümle yapısı aşağıdaki gibidir;

Özne + Yardımcı fiil + fiil + ing takısı + diğer kelimeler.

Özneler: I, You, He, She, It, We, They,
Yardımcı fiilller: am, is, are

 Özne tekil birinci şahıs ise am yardımcı fiili kullanılır, özne çoğul ise are yardımcı fiili kullanılır, özne tekil bir şahıs veya bir nesne ise is yardımcı fiili kullanılır. Örnekler:
I am (Ben)
You Are (Sen, siz)
He is (Erkek için O)
She is (Bayan için O)
It is (Hayvanlar ve cansız varlıklar için O)
We are (Biz)
They are (Onlar)

 Şimdi fiilin kulllanımına bakalım, yukarıda da yazdığımız gibi kök halindeki fiilin sonuna ing takısı gelir.

I am reading (Okuyorum), Fiilin kök hali read (okumak) kelimesidir, ing eki alınca reading olur.
You are drinking (İçiyorsun, içiyorsunuz), Fiilin kök hali drink (içmek) kelimesidir, ing eki alınca drinking olur.
He is walking (Yürüyor - He kelimesi bir erkeği tanımlar, yani o erkek yürüyor), Fiilin kök hali walk (yürümek) kelimesidir, ing eki alınca walking olur.
She is cooking (Pişiriyor - She kelimesi bir bayanı tanımlar, yani o bayan pişiriyor) Fiilin kök hali cook (pişirmek) kelimesidir, ing eki alınca cooking olur.
It is going (Gidiyor - It kelimesi hayvanları veya cansız varlıkları tanımlar- burada It kelimesi yerine örneğin dog (köpek) kelimesini de kullanabilirdik, o zaman köpek gidiyor olurdu) Fiilin kök hali go (gitmek) kelimesidir, ing eki alınca going olur.
We are playing (Oynuyoruz) Fiilin kök hali play (oynamak) kelimesidir, ing eki alınca playing olur.
They are speaking (Konuşuyorlar) Fiilin kök hali speak (konuşmak) kelimesidir, ing eki alınca speaking olur.

 Şimdi konuyu biraz daha genişletelim ve diğer kelimelerin kullanılışını görelim;
I am reading a book (Bir kitap okuyorum, book-kitap)
You are drinking tea (Çay içiyorsun - içiyorsunuz, tea-çay)

 Olumsuz cümle:

The present continuous tense - Şimdiki zaman cümlelerini olumsuz yapmak için yardımcı fiilden sonra not eki kullanılır. Örnek;
I am reading a book (Kitap okuyorum) - I am not reading a book (Kitap okumuyorum)
You are drinking tea (Çay içiyorsunuz) - You are not drinking tea (Çay içmiyorsunuz)
Devamı gelecek..

Soru cümlesi:

The present continuous tense - Şimdiki zaman cümlelerini soru haline getirmek için yardımcı fiil başa geçirilir. Örnek:
Are you reading? (Okuyor musun)
Are they going? (Gidiyorlar mı)
İs she walking? (Yürüyor mu?)

The present continuous tense - Şimdiki zaman cümlelerinde sonu e ile biten fiillerin sonuna ing eki eklendiği zaman fiilin sonundaki e harfi düşer, Örnek; write = yazmak fiili ing eki alınca writing olur.
Ayrıca sessiz harfle biten bazı fiiller ing eki alınca fiilin sonundaki sessiz harf tekrarlanır, Örnek:
Run = Koşmak fiili running olur, swim = Yüzmek fiili swimming olur, put =koymak fiili putting olur, sit =oturmak fiili sitting olur.

 Şimdi de run fiili ile tüm özneleri kapsayan örnekler verelim;
Olumlu Cümle;
I am running (Koşuyorum)
You are running (Koşuyorsun - Koşuyorsunuz)
He is running (O (erkek) koşuyor)
She is running (O (bayan) koşuyor)
It is running (O (nesne - hayvan) koşuyor)
We are running (Koşuyoruz)
They are running (Koşuyorlar)

Olumsuz Cümle;
I am not running (Koşmuyorum)
You are not running (Koşmuyorsun - Koşmuyorsunuz)
He is not running (O (erkek) koşmuyor)
She is not running (O (bayan) koşmuyor)
It is not running (O (nesne - hayvan) koşmuyor)
We are not running (Koşmuyoruz)
They are not running (Koşmuyorlar)

Soru Cümlesi;
Am I running (Koşuyor muyum?)
Are You running (Koşuyor musun - Koşuyor musunuz?)
Is He running (O (erkek) koşuyor mu?)
Is She running (O (bayan) koşuyor mu?)
Is It running (O (nesne - hayvan) koşuyor mu?)
Are We running (Koşuyormuyuz?)
Are They running (Koşuyorlar mı?)
Başlık: Ynt: İngilizce dersleri - The present continuous tense - Şimdiki zaman
Gönderen: gemici - 28 Nisan 2009, 09:53:31
I am writing.
I am going to School.
I speak Turkish and German.
Ob meine Deutsch Lehrerin mir glaubt.
Başlık: Ynt: İngilizce dersleri - The present continuous tense - Şimdiki zaman
Gönderen: Rindâne - 10 Temmuz 2009, 16:01:38
If you have any question about the present continuous tense you can ask at here..