Öğretmenler Forumu

Öğretmenler Forumu - Branş Öğretmenleri => Özel Eğitim Öğretmenleri => Konuyu başlatan: ismailozden - 05 Mayıs 2009, 16:59:36

Başlık: çocuklarda şiddet ve saldırganlık
Gönderen: ismailozden - 05 Mayıs 2009, 16:59:36
ÇOCUKLARDA VE GENÇLERDE ŞİDDET VE SALDIRGANLIK
Medyanın öğrenciler tarafından sergilenen giderek artmakta olan şiddet içeren davranışları ayrıntılı bir şekilde ortaya koymasından dolayı ülkedeki bütün okul ve sosyal hizmet birimleri toplumun bu davranışlara karşı ve bütün öğrencilerin güvenlikleri konusundaki yaygın korkuya karşı verecekleri karşılık konusunda tartışmaktadırlar. Bu tepkinin bir kısmı, şiddet gösteren ve saldırgan öğrencilerle başa çıkma konusunda topluma yardımcı olmak amacıyla özenle yapılmış ve birçoğu Özel Eğitim Programları Bölümü (ÖEPB) tarafından finanse edilmiş araştırmaları sunabilecek uzman eğitimcilerin tecrübe ve uzmanlıklarını içerebilir.
Bu araştırmanın büyük bir kısmından ortaya çıkan temel unsurların bazıları şunları içerir:
* Sorunlu öğrenciler rast gele verilen ceza yerine ıslah edici servislere ihtiyaç duyarlar. Eğitimsel, ruh sağlığı servisleri ve diğerleri bu öğrenciler için hizmete hazır olmalıdırlar.
* Saldırgan ve şiddet içeren davranışlar bir gecede ortaya çıkmamaktadır ve bu nedenle de kısa süre içinde ıslah edilemez veya kökten kazınıp atılamaz.
* Sorunlu öğrenciler daha uygun bir biçimde ele alındığı zaman, bütün toplum rahat edecektir.
* Okul çapında disiplin politikaları formüle edilmeli ve bütün öğrencilere öğretilmelidir.
NE ARANMALI?
Saldırgan davranış diğer davranışlara benzer bir biçimde öğrenilir ve sürdürülür. Davranış gelişimi ve değişiminde üç önemli etken örnek alma, olumlu pekiştirme ve olumsuz pekiştirmedir. Öğretmenler ve öğrenciler, saldırgan bir öğrenci üzerindeki aşırı etkisinin farkına varmaksızın uygunsuz veya saldırgan davranışı örnek alıyor olabilir. Benzer bir biçimde, engelleyici davranışları olumlu bir biçimde (öğrenciye dikkat çekmek yoluyla) veya negatif bir biçimde (öğrencinin sınıftan çıkarılması veya benzer bir kısıtlama antipatik bir durum olarak algılanan davranışlardan kaçınmasına veya kurtulmasına müsaade eder) pekiştirebilirler.
Saldırgan öğrenciler genellikle sosyal ortamdaki bilgi işlemede yetersizlikler sergilerler, yani özellikle stresli zamanlarda sosyal işaretleri yanlış yorumlarlar ve başkalarına karşı düşmanca tavırlar gösterirler. Bu öğrenciler zayıf güdü kontrolü, hayal kırıklığına karşı düşük tolerans gösterme, strese karşı alternatif tepkiler geliştirme konusunda sınırlı yetenek ve kendisinin ve başkalarının duygularını sınırlı kavrayış gibi sosyal beceri yetersizliklerine başkalarından daha fazla sahip olmaları olasıdır. Sosyal beceri eğitimi bu öğrenciler için çok önemli olabilir. Bu öğrenciler sık sık hayal kırıklığına uğrayabilirler ancak bu problemle başa çıkmak için gerekli olan becerilere diğer öğrencilerden daha az sahip olabilirler. Bu öğrenciler için fazladan hayal kırıklığına sebep olan unsurlar şunlardır:
•   Düzensiz ve tutarsız öğretmenler,Başarısızlık,Sıkılma,Olumlu pekiştireçlerin yokluğu,Alakasız müfredat,Aşırı cezaya maruz bırakma,Güçsüzlük duyguları
HAYAL KIRIKLIĞININ SAFHALARI VE UYGUN TEPKİLER
1-   Endişe: Öğrenciler ah çekerler veya diğer sözlü olmayan işaretler (beden dili) kullanırlar. Öğretmen bu duruma aktif dinleme ve yargılamayan konuşma ile karşılık verebilir.
2-   Stres: Öğrenciler küçük davranış problemleri sergilerler. Öğretmenler fiziksel mesafe kontrolü kullanabilirler, öğrenci ilgisini artırabilirler ve öğrencilere ödevlerde yardım edebilir.
3-   Savunuculuk: Öğrenci tartışır ve şikayette bulunur. Öğretmen öğrencilere kuralları hatırlatabilir, anlaşmazlıkları çözebilir ve öğrencilerin yardım istemelerini teşvik edebilir.
4-   Fiziksel Saldırganlık: Öğrenci kontrolünü kaybetmiştir ve vurabilir, ısırabilir, tekme atabilir ve herhangi bir nesne fırlatabilir. Öğretmen öğrenciyi dışarı çıkarabilir, yardım alabilir, eğer gerekiyorsa öğrenciyi zaptedebilir ve diğer öğrencilerin güvenliğini sağlar.
5-   Gerginliği azaltma: Öğrenci gerginliği ağlayarak veya bağırarak atabilir veya somurtkanlaşıp kendini diğer öğrencilerden soyutlayabilir. Öğretmen destekleyici, veya cezalandırıcı (veya hem destekleyici hem de cezalandırıcı) tekniklerden hangisini kullanacağına karar verir ve öğrenciye duygu ve davranışları kavramada yardımcı olabilir.
TEPKİDE BULUNMA
Bakım ve ilgi sağlayan bir çevre hayal kırıklığı ve saldırganlığa karşı bir panzehirdir. İyileştirici öğretmenler yüksek seviyede kendini tanıma ve kendine güven duygusuna, kendi hakkında gerçekçi beklentilere ve stres ve hayal kırıklığı ile başa çıkma konusunda oto kontrol sergileme ve örnek alma yeteneğine sahiptirler. İyileştirici öğretmenler öğrencileri ile aralarında güven ve karşılıklı anlayış tesis etmek için gerekli olan eğiten bir çevre tipi geliştirebilirler.
Sorunlu öğrencilere yardım etmek için çok sayıda özel strateji eğitimcilerin hizmetindedir. Ancak erken müdahale başarının en önemli habercisidir. Uzmanlar 3. ve 4. sınıfta geniş çaplı müdahalede bulunulmazsa saldırganlığı düzeltmek mümkün olmayacaktır.
NASIL MÜDAHALE EDİLMELİ?
Müdahale müdahalenin amacı da dahil olmak üzere bir çok etkene bağlıdır. Evrensel bir izleme süreci antisosyal davranış belirtileri ortaya çıkarabilir. Bu öğrenciler belirlendikten sonra, müdahale stratejilerini etkileyen üç önleme safhası vardır.
1-   Birincil önleme problemlerin ortaya çıkmasını engellemeyi amaçlar. Başarı İçin İlk Adım ve diğer mevcut müfredatlar antisosyal küçük çocukları uyum problemlerine sebep olan yoldan başka tarafa yönlendirmek için kullanılabilir.
2-   İkincil önleme risk grubunda bulunan öğrencilere uygulanmış ve bireysel uyarlamalar yapılmış önlemler gerektirir. Bireysel telkin ve bire bir davranış yönetimi planları bu önleme basamağının temel noktalarıdır. İkinci adım bu öğrenciler için hazırlanmış piyasada mevcut olan bir müfredat örneğidir.
3-   Üçüncül önleme, okul binasını aşarak aile ve sosyal destek servislerini de kapsayan yoğun “çevreleme” servislerini içerir.
NASIL PLANLAMA YAPILMALI?
Maalesef bu günün eğitimciler şiddet ve saldırganlığa hazır olmak zorundadır. Şiddet ve saldırganlığa eğilimli öğrenciler ile başa çıkmak için gerekli bazı genel stratejiler şunları içerir:
1-   Kriz tatbikatı yapın. Öğrencileri ve okulu bir yangın ihtimaline karşı eğitiyormuş gibi hazırlayın.
2-   Bütün personeli öğrenci saldırganlığına nasıl karşılık verilmesi konusunda eğitin. Kullanılacak titiz metotlar, takip edilecek süreçler ve temsil bu eğitimin bir parçası olmalıdır.
3-   Uygun giyinin. Alçak topuklu ayakkabılar, rahat olan elbiseler ve sivri mücevherat ve sallanan küpelerin çıkarılması.
4-   Değerli şeyleri ulaşılamayacak yerlere taşıyın.
5-   Öğrenciler ile aranızda güven ve karşılıklı anlayış tesis edin. Karşılıklı anlayışın tek başına şiddetli ve saldırgan davranışları önleyememesine rağmen, önleme ve müdahale süreçlerini kolaylaştıracaktır.
6-   Davranışsal beklentileri belirleyin ve kurallara uyma ve uymamanın sonuçlarını uygulayın. Kuralların açıkça belirlenmesi ve diğer sınırlar ve sonuçların tutarlı bir biçimde uygulanması saldırgan hareketleri asgari seviyeye indirgemeye yardımcı olacaktır.
7-   Sakin olun ve kendinizi kontrol edin.
8-   İyileştirici bir tavır takının. Yapıcı yetişkinler öğrencileri anlamada istekli davranabilirler ve onların duygusal zayıflıklarını göz önünde bulundurabilirler.
KANUN NEYİ ZORUNLU KILAR?
 Özürlü Bireyler Eğitimi Kanunu (ÖBEK) 1997 değişiklikleri eğitimcilerin özürlü öğrencilerin hem davranışsal hem de öğrenme problemleri değinmelerini gerektirmektedir. Özürlü çocuklar için bireyselleştirilmiş bir eğitim programı (BEP) geliştirmekten sorumlu takımların fonksiyonel bir davranışsal değerlendirme yapmaları ve olumlu davranışsal müdahaleler ve desteklemeler içeren davranışlara müdahale planları uygulamaları istenmektedir.
Bunlar ve diğer ÖBEK emirleri yasama organlarının öğrenci problemlerinin uygun bir şekilde belirlenmesinin, doğru değerlendirmenin ve olumlu davranış pekiştireçlerinin öneminin yasama organları ve eğitim camiası tarafından fark edildiğini göstermektedir. Belirtilen önlemler, saldırgan davranışlarda bulunan veya risk grubunu oluşturan öğrencilere,  kızgınlıklarını ve saldırganlıklarını sosyal olarak kabul edilebilir alternatif yöntemlerle azaltabilecekleri yöntemler sağlamayı amaçlamaktadır.

Uğraştırıcı davranışlar sergileyen dahil olmak üzere özürlü öğrenciler için, ÖBEK aynı zamanda personel eğitimi, okula silah getiren öğrenciler, aynı kategoride olan servisler,  değişimli yerleştirmeler ve bir öğrencinin hem sağlam hem de zayıf tarafları üzerinde çalışma gibi konulara da değinir.