Gönderen Konu: dikkat etsikliği ve hiperaktivite  (Okunma sayısı 15262 defa)

Çevrimdışı ismailozden

  • Yeni
  • *
  • İleti: 24
dikkat etsikliği ve hiperaktivite
« : 05 Mayıs 2009, 16:51:59 »
DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU

Çocuklar  doğası gereği canlı hareketli ve yaşam doludur.Okulda evde yolda ve daha bir çok sosyal ortamda oynarlar koşarlar zıplarlar.Gelişimleri çok hızlı olduğu için toplumun beklentilerini yerine getirecek  istendik davranışları yerine getiremezler.Bu süreçte uygun olmayan davranışları ortaya çıkar ve çocuklar  düşünmeden  bu davranışları yerine getiririler.Çoğu zaman yetişkinler bu davranışları hoş görürler ve çocuklar bu davranışlarından dolayı çok büyük sorunlarla karşılaşmazlar.Ancak öyle çocuklar  vardır ki  normal olarak kabul edilen bu davranışların ötesinde aşırı hareketli ve dikkatsiz davranışlar sergileyerek hem öğrenmede  hem de sosyal yaşama ayak uydurmada sorun yaşarlar.Unutkanlık düzensizlik ve eşyalarını sıklıkla kaybetme şeklinde belirtileri sürekli olarak gösterirler.Bu çocuklar Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan çocuklar olarak adlandırılırlar.
Aileler   ve öğretmenler kimi zaman hiperaktiviteyi zeki olmanın belirtisi olarak görmektedirler. Kimi zamanda  çocukların doğal gelişimleri gereği canlı ve hareketli olmaları dikkat eksikliği ve hiperaktivite olarak yorumlanmaktadır.Bu yanlış inançtan dolayı çocuklar haksız yere etiketlenmekte ya da çocukların tanılanmaları ve eğitimlerinde özel önlemler alınması çok geç olmaktadır. Bu da çocukların akademik  sosyal ve duygusal gelişiminde olumsuz etkilere yol açmaktadır.
Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu olan çocukların erken tanılanmaları ve tıbbi tedavinin yanında özle eğitim hizmetlerinin hemen sunulması gerekmektedir.Öğretmenlerin ve ailelerin dikkat eksikliği ve hiperakvite bozukluğunun erken tanılanması için belirtilerini iyi gözlemlemeleri  ,tanılanan çocukların  tıbbi tedaviyle birlikte sunulacak olan  psiko-eğitim hizmetlerinde aktif rol almaları gerekmektedir.
Çoğunlukla bu çocuklar davranış problemleri yaşmaktadırlar.Aileler ve öğretmenler davranış problemlerine nasıl müdahale edeceklerini bilmedikleri için çocuklar  sürekli eleştiriye ya da fiziksel şiddet gibi istenilmeyen durumlarla karşılaşabilmektedirler.Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan   çocukların bu gibi durumlarla karşılaşmamaları bu çocukların  öğrenme ve davranış özelliklerinin iyi bilinmesine bağlıdır.
Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu kişinin yaşına ve gelişim düzeyine uygun olmayan aşırı hareketlilik ataklık istekleri erteleyememe ve dikkat süresinin kalıcı ve sürekli olarak kısalığı ile kendini gösteren bir bozukluk olarak ifade edilmektedir.Dikkate eksikliği  ve hiperativite bozukluğu  çocukların zeka ve davranışsal eğitim düzeylerinin altında işlev ve davranışlar göstermesine yol açmaktadır. Dikkat eksikiliği ve Hiperaktivite bozukluğu yeni tanınan  bir durum değildir. Bu belirtileri taşıyanlar her zaman  varolmuştur. Daha önceleri DEHB’nin yanlış çocuk yetiştirmeden kaynaklanan bir yarmazlık sorunu olduğu  ve yeterince otoriter davranılırsa sorunu çözülebileceği düşünülmekteydi. Ancak aşırı otoriter davranışın sorunun çözümünün bir parçası olma yerine problemin bir parçası olduğu açıkça görülmektedir.

TARİHÇE
Yıllar boyunca DEHB çeşitli  terimlerle anılmıştır. Bu tanımlamalar DEHB’nin en belirgin görünümlerine göre yapılmıştır. 19.yüzyılın sonlarında “çılgın aptallar”  “dürtüsel delilik”ve “yetersiz engelleme” olarak adlandırılmıştır. Aynı yıllarda İngiliz hekim Frederic  Still bu gün kullanılana benzer kolay anlaşılır bir tanımlama yaparak bu çocukları aşırı hareketli, bir konuya yoğunlaşamayan öğrenme güçlükleri ve davranım sorunları olan çocuklar olarak tanımlamaktadır.1954’te  DEHB’nin tedavisinde kullanılan ve ticari adı  Ritalin olan ilaç piyasaya sürülmüştür. 1957’de Laufer DEHB’nin merkezi sinir sistemindeki olgulaşma eksikliğinden kaynaklandığını düşünmüştür. 1962’de bu bozukluk “Minimal Beyin Disfonksiyonu” olarak isimlendirilmiştir.1970’li yıllardan itibaren biyolojik etkenlerin bozukluğun oluşumunda daha önemli olduğu vurgulanmıştır.Son olarak DSM 4’te  bu günkü kullanımı ile tanımlanmıştır.

TANIM VE BELİRTİLER
DEHB gelişim düzeyine uygun olmayan dikkat eksikliği, ataklık ve hiperaktivite oluşmaktadır. DEHB tanısının konulması için üç özelliğin bir arada olması gerekmemekte yalnızca birinin veya ikisinin birden görülmesi de yeterli olmaktadır. DEHB olanlarda  genellikle  dikkat problemi rastlanırken hiperaktivite durumu bir kısmında görülmektedir. Bu çocuklarda  ataklık hiperaktivite ve dikkat eksikliği  çocukların sosyal yaşamlarını, akademik gelişimlerini    olumsuz yönde etkilemektedir.
Hiperaktivite: Çocuklar erişkinlere göre daha canlı ve hareketlidir.Ancak bu hareketlilik çocuğun kendi yaşıtları ile karşılaştırıldığında belirgin düzeyde daha fazla olduğunda hiperaktiviteden söz edilebilir. Ayrıca bu hareketlilik oyun ,anaokulu ve okul gibi günlük işlevlerde çocuk aile ve öğretmenler için sorun oluşturduğunda aşırı hiperaktif diye nitelendirilir.
Dikkat sorunları:Dikkatin bir noktaya toplanabilmesinde güçlük, dış uyaranlarla dikkatin çok kolay dağılması, unutkanlık, eşyalarını ve oyuncaklarını sık sık kaybetme ve düzensizlik gibi belirtiler dikkat sorunlarını bulunduğunu gösterir.
Ataklık:Acelecilik, istekleri erteleyememe, sorulan sorulara çok çabuk yanıt verme, başkalarının sözlerini kesme ve sırasını beklemekte güçlük çekme gibi özellikler ataklık bulunduğunu gösterir.
Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB) için teşhis ölçütleri (DSM-IV):

Aşağıdaki (1) veya (2) maddelerinden en az birinin karşılanması gerekir.

1-Aşağıdaki dikkatsizlikle ilgili maddelerden en az altısının , en az 6 ay boyunca, çocuğun gelişim düzeyiyle uyumlu olmayarak ve çocuğun uyumunu bozacak şekilde varolması gerekmektedir.

Dikkatsizlik
a-   Genellikle ayrıntılara dikkat edemeyip, iş, okul ve diğer aktivitelerde dikkatsizce hatalar yapmak.
b- Genellikle oyunlarda ya da verilen görevlerde dikkati sürdürmekte zorluk çekmek.
c- Kendisiyle karşılıklı olarak konuşulduğunda, dinliyor izlenimi alınmaması.
d- Genellikle kendisine öğretilip gösterilmesine karşın, bunları uygulayamayıp, okul ödevleri, işyerindeki görevler ve ev işlerini tamamlayamamak.
e- Çoğunlukla yapacağı aktiviteler ve planları sıralayıp, düzene koyamamak.
f- Beyin gücü gerektiren görevlerden ( ders yapmak gibi) kaçınma, hoşlanmama  ya da bunları yapmaya isteksiz olma.
g- Çeşitli aktiviteler için gerekli oyuncak, ders araç ve gereçleri gibi şeyleri sıkça kaybetmek.
h- Konu dışı çevresel bir uyaran tarafından kolayca dikkatin dağılması.

i- Günlük olağan aktivitelere karşı da unutkanlık hali.
2-Aşağıdaki hiperaktivite  ve ataklık  belirtilerinden en az altısının, en az 6 ay boyunca , çocuğun gelişim düzeyiyle uyumlu olmayarak ve çocuğun uyumunu bozacak şekilde varolması gerekmektedir.

Hiperaktivite
b-   a-Sürekli olarak el ya da ayaklarını hareket ettirmek, yerinde oturamayıp,oturduğu yerde kıpırdanmak.
b-Oturmasının beklendiği ve gerekli olduğu ortamlarda (sınıfta ders esnasında olduğu gibi) yerini terk edip dolaşmak.
c-Uygunsuz olmayan ortamlarda ( sınıf, kalabalık mekanlar gibi) koşmak, bir yerlere tırmanmaya çalışmak gibi davranışlar sergilemek.
d- Oyun oynarken ya da boş vakit aktivitelerinde sessiz bir şekilde davranamama, gürültü çıkararak bir şeylerle oyalanabilmek.
e-Daima ‘sanki bir motor tarafından çalıştırılıyor’ şeklinde hareket halinde bulunmak.
f-Sıklıkla aşırı ölçüde konuşmak.

Ataklık
g-Kendisine sorulmakta olan soru tam olarak tamamlanmadan, yanıtlamaya çalışmak.
h-kendisine herhangi bir şey için sıra gelmesini bekleyememek.
i- Çevresindekilerin iznini almadan , aniden konuşma ya da oyunlarına katılmak, müdahale etmek.
B-Bu şekilde kişide sorunlara yol açan yakınmaların 7 yaş öncesinde başlaması gerekmektedir.
C-Sorunlara yol açan yakınmaların en az 2 farklı alanda kendini göstermesi gerekmektedir ( okulda, işte ya da evde gibi).
D-Toplumsal alan, okul hayatı ya da iş ortamında kişinin işlevselliğinde belirgin bozulmanın açık kanıtlarının olması
E- Rahatsızlığa ait yakınmalar başka bir psikiyatrik bozukluğa bağlı olmamalıdır.

GÖRÜLME SIKLIĞI
Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu okula giden çocukların yaklaşık %3  oranında rastlanır. Erkeklerde  kızlara oranla 4-8 kat daha sık görülür.Ergenlik öncesi görünüş sıklığı %5-10 olarak belirtilmektedir.

NEDENLERİ
Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunun nedenleri kesin olarak bilinememektedir.Sorumlu olduğu düşünülen bazı etkenler vardır.Bu etkenler  kalıtım,genetik 
faktörler,çevresel etkenler,beyindeki yapısal ve işlevsel farklılıklar olarak ifade edilmektedir.
Kalıtım:DEHB olan çocukların anne babalarında benzer belirtiler olma oranı normal çocuklara oranla 2-8 kat daha fazladır.Kardeşlerinde normal çocuklara oranla 2-3 kat daha fazla görülür.
Çevresel nedenler:Çevresel etkenler direkt olarak DEHB’ye neden olmaz ancak genetik olarak yatkın olan bireylerde riski artırır. Annenin hamileliğinde alkol sigara ilaç kullanımı,erken doğum, doğum  komplikasyonları, bazı hastalıklar ve bu hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçların yan etkileri, kurşun gibi bazı maddelere maruz kalma riski artırabilmektedir.   
Beyindeki yapısal işlevsel farklılıklar :Beyinde dikkatin yoğunlaştırılmasından sorumlu olan ön bölge ,bazal ganlionlar ve serebellum DEHB olan bireylerde normal bireylere göre daha küçük bulunmuştur. Yada farklı bir simetri vardır.Bu bölgelerde oksijen glukoz kullanımı ve kan akımı normallerden fazladır. Ancak bu incelemeler bir tanı aracı olarak kullanılmaz.

TEDAVİ
DEHB olan çocukların tedavi edilebilir olduğu ve tedaviye erken başlanması bu çocukların akademik sosyal ve duygusal gelişimlerinde daha çabuk ilerleme göstermelerini  sağlamaktadır.Tedavi olanakları İlaçla tedavi,Psiko-eğitimsel Müdahaleler (Aile eğitimi,Davranışsal terapiler,Aile terapisi,Psikanaliz,Problem çözme becerileri ) Alternatif tedaviler (Bitkisel tedavi, Diyet, Biofeedback,TM)olarak sıralanabilir.
Bu yöntemler içinde en etkin ve en kısa sürede yanıt veren  tedavi ilaç tedavisidir. Ancak çocuğun anne babasının ve öğretmenin bu konudaki eğitimi tedavinin etkinliği ve  kalıcılığı için önemlidir.Uzun süreli bir sorun olduğu için tedavi planı da uzun süreli ve çocuğa özle olmalıdır.Ancak ilaçlar kullanılırken psiko-eğitimsel  yaklaşımının mutlaka uygulanması gereklidir.

SONUÇ  ve ÖNERİLER
Dikkat eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu olan çocuklar hem okulda hem de evde bir takım güçlüklerle karşılaşmaktadırlar.Bu çocukların yetiştirilmesinde alınacak tedbirlerle sosyal becerilerde iyileştirme kendine güvende artma , saldırganlığı azaltma, akademik gelişiminde ilerleme sağlanabilir.Çocuk için alınacak tedbirlerde okul personeli ve ailelere önemli görevler düşmektedir.Aileler ve öğretmenler bu görevlerini yerine getirirken birbirleriyle işbirliği içinde olmalı ve etkili iletişim stratejileri geliştirmelidirler.

Ailelere Öneriler

   DEHB belirtilerini çocuğunuzda gözlerseniz   Rehberlik Araştırma Merkezine ya da  Hastanelerin çocuk psikiyatrisi bölümüne hemen başvurun.
   Çocuğunuzun DEHB olduğu gerçeğini kabul edin ve bu duruma yönelik , ailenizin tepkilerine, arkadaşlarınızın ve daha geniş toplumun tepkilerine alışın .Gelen tepkilerden dolayı kendinizi, çocuğunuzu suçlamayın.    
   DEHB olan çocuklara  destek verecek kişileri ve grupları araştırın.
   DEHB çocukların  sağlıkla, eğitimle ilgili  hizmetlere nasıl ulaşacaklarını öğrenin ve çocuğunuzla  çalışan profesyonellerle  ilişki kurun.
   Çocuğun aşırı hareketliliğini ortadan kaldırmaya çalışmak çocuğu aşağılamak eleştirmek diğer çocukları örnek göstermek doğru değildir.Çocuğun güven duygusunu ve benlik saygısını örseleyecek bu davranışlardan kaçının.
   Çocuğun enerjisini boşaltabileceği ve doyum sağlayabileceği bazı uğraşlar edinmesine olanak tanıyın.
   Çocuğunuzun olumlu davranışlarını görün ve hemen ödüllendirin.
   Evdeki kuralları açıkça anlatın.  Kurallara uymadığında neler olacağını  açıklayın  kurallara uymadığında yaptırımlar adil olmalı davranışın hemen ardından olmalıdır.
   Olumsuz davranışlarını hemen cezalandırmak yerine görmezden gelmeyi deneyin.
   Ne olursa olsun fiziksel cezaya başvurmayın. Fiziksel cezanın işe yaramayacağını sorunları daha da artıracağını  unutmayın.
   Çocuğunuza  yerine  getirebileceği sorumluluklar  verin ve yerine getirdiğinde ödüllendirin.Çocuğunuzun benlik saygısını yükseltmek için çok sık ödül almasını sağlayın
   Çocuğunuzla zaman geçirin.Çocuğunuzla geçireceğiniz zamanda televizyon izlemek bilgisayarla oynamak gibi etkinlikler yerine  etkileşimli oyunlar oynayın.
   Çalışma ortamını çocuğun dikkatini dağıtabilecek oyuncaklardan arındırın
   Kendinize zaman ayırın

Öğretmenlere öneriler

   Sınıfınızda DEHB belirtileri ile öğrenci gözlerseniz tıbbi ve eğitsel değerlendirmesinin yapılması için hemen harekete geçin.
   Aile  ve rehber öğretmenle sürekli işbirliği içinde olun.
   Değerlendirmeleri çocuğa göre uyarlayın.Zamana dayalı sınavları azaltın.
   Sınıfta kapı pencere gibi dikkat dağıtacak hareketli alanlardan uzak tutun.
   Sınıf rutinlerini açıklayın kuralları  yazılı olarak sınıfın bir bölümüne asın.
   Problem davranışlar için davranış düzeltme programı hazırlayın.
   Denetlenebilir tekrar ve pratiğe dayalı bir öğretim tarzı geliştirin.
   İlgisi olan ve  başarılı olduğu konularda sorular sorun ve ödevler verin.
   Küçük etkinliklerle çocuğun enerjisini boşaltmasına izin verin
   Çocuğa zamanı kullanmayı öğretin.
   Davranışların sorumluluğunu üstlenmeyi öğretin.
   Uygun davranış değiştirme tekniklerini (pekiştirme, ayrımlı pekiştirme,  simgesel ödül biriktirme, model olma, davranış kontratı, sönme , tepki bedeli) kullanın bu tekniklerin kullanımı ilgili uzmanlardan yardım alın.
   Okul yönetimini ve disiplin kurullarını DEHB olan çocukların  özellikleri hakkında bilgilendirin.
   DEHB konusunda sınıftaki diğer çocukları ve bu çocukların ailelerini bilgilendirin.

KAYNAKLAR

Amerikan Psikiyatri Birliği.(2001).Psikiyatride Hastalıkların Tanımlanması ve
Sınıflandırılması (DSM-IV).Çev.Köroğlu, E. Hekimler Yayın Birliği: Ankara

Özyürek,M.(2004). Sınıfta Davranış Değiştirme.Kök Yayıncılık:Ankara

Selçuk, Z.(2000).Dikkat Eksikliği ve Hiperaktif Çocuklar.Pegem A Yayıncılık: Ankara

Ercan, E Aydın ,C.(2002).Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu.Gendaş A.Ş: İstanbul

Stein, D.(2002).Ritalin Çözüm Değildir. Çev. Ercivan, A . Kuraldışı Yayıncılık: İstanbul

Saygılı, S.(2004). Çocuklarda Davranış Bozuklukları. Elit Yayınevi.İstanbul

Özgür, İ.(2004).Engelli Çocuklar ve Eğitimi  Özel Eğitim. Karahan Kitabevi: İstanbul

Kaner, S .(2003).Özel Gereksinimli Çocuklar ve Özel Eğitime Giriş. Ed. Ataman,
A.Gündüz Eğitim ve Yayıncılık: Ankara.

Dikkat Eksikliği  Hiperaktivite ve Özel Öğrenme Güçlüğü Derneği.(2004).Dikkat Eksikliği
ve Hiperaktivite Bozukluğu.www.hiperaktivite.org.tr.

Yavuzer,H. (1998).Çocuk ve Ruh Sağlığı.Remzi Kitabevi: İstanbul

Erbaş,D., Kırcaali İftar,G., Tekin,E. (2004).İşlevsel Değerlendirme Davranış sorunları ile
başa çıkma ve uygun davranışlar  kazandırma süreci.Kök Yayıncılık:AnkaraÖğretmenler Forumu

dikkat etsikliği ve hiperaktivite
« : 05 Mayıs 2009, 16:51:59 »

Çevrimdışı sayginnlp1

  • Yeni
  • *
  • İleti: 1
Ynt: dikkat etsikliği ve hiperaktivite
« Yanıtla #1 : 30 Mart 2016, 03:09:55 »
Hiperaktivite Ve Dikkat Bozukluğu Nasıl İlaçsız Tedavi Edilir?

 

 Başarıya Giden Kapıyı Arala – Play Attention, sınıfta ya da iş yerinde mutlu ve başarılı olabilmek için gerekli becerileri geliştirir.

– Başarısı bilimsel araştırmalarla kanıtlanmış olan program edufeedback teknolojisiyle getirilmiştir.

– Play Attention, 1996’dan beri Amerika’da 600’den fazla okulda, binlerce evde, öğrenme merkezlerinde, hastanelerde ve psikolojik danışmanlık ofislerinde uzman bir eğitmen tarafından geliştirilmiştir.

– Play Attention, erişilebilen bütün dikkat, hafıza eğitim sistemlerinden daha uzun süre ve daha fazla insan tarafından kullanılmıştır. Amerika’nın ünlü haber programları olan Good Morning America, NBC News, Woman’s World, the Boston Globe ve daha bir çok ulusal ve uluslararası medya programında konu edilmiştir.

Gelişmiş Odaklanma

Konsantrasyon, öğrenme için çok önemlidir. Ekibimiz, sizin yaşadığınız tecrübeleri yaşayan öğretmenler ve ebeveynlerden oluşmaktadır. Sınıfta odaklanamayan, kıpırdanmaktan kendini alamayan veya arkadaş edinemeyen çocuklara eğitimler verdik.

Acaba, dikkatinizi şimdi görebilseydiniz, nasıl olurdu? Şimdi, bilgisayar ekranında! Bu, öğrenme için gerekli konsantrasyonu daha kolay yapardı. İşte bu tam olarak Play Attention’ın yaptığı şeydir.

İşin sırrı, dikkati ve bilişsel işlemleri ifade eden beyin dalgalarını izleyen Play Attention BodyWave kol playattention1cihazında gizlidir. Kol cihazını ve beyin gücünüzü, eğlenceli oyunlarımızı kontrol etmek için kullanırsınız. Zihninizle, Harry Potter veya StarWars’taki Luke Skywalker gibi nesneleri hareket ettirdiğinizi düşünün. Play Attention sayesinde, zihniniz bir oyun kumandası veya bilgisayar faresi gibi olur, aynı zamanda gerekli becerileri öğreten oyunlarla davranışlarınızı geliştirirsiniz. Eğlenceli oyunlarımız, önemli öğrenme becerilerini kolay kılar.

Haftada, 2-3 defa 30-45 dakikalık seanslarla, uzun dönemde önemli gelişimler sağlanır.

Çocuğunuz size zorluk çıkarıyor mu? Play Attention’ı kullanmayla bu artık sorun olmayacak. Özel kol cihazı sayesinde, bilgisayarı zihinle kontrol etmek, yüksek teknolojili bir eğlencedir. Hiçbir şey bununla kıyaslanamaz.

Play Attention, NASA teknolojisinin patentli gelişmiş halidir. Bilimsel araştırmalar, beynin hayat boyunca sürekli değişim kapasitesine sahip olduğunu göstermiştir. Buna, nöroplastisite denir. Play Attention, kullanıcının gerçek zamanda dikkatini görmesini sağlar.

Zamanla, Play Attention kullanan öğrenciler dikkat ve odaklanmayı geliştirmektedirler. İnteraktif alıştırmalar, öğrencileri, odaklanmanın ve bilişsel işlemlerin yeni seviyelerine çıkması için zorlar. Seviye seviye öğrenci, sınıfta ve evde başarılı olması için gerekli olan kalıcı becerileri geliştirir.

Gelişmiş Davranış

DEHB’li bir çocuğun velisi olarak, adil olmak istiyorsunuz ama çocuğunuza disiplini çğretmek için yaptığınız hiçbir yol işe yaramamış görünüyor. Mahrum bırakma işe yaramıyor, oda cezası işe yaramıyor.

playattention2Play Attention, çocuğunuza nasıl davranması gerektiğini öğreten eğlenceli bir davranış şekillendirme programına sahiptir. Daha da iyisi, bu eğlenceli ve ödüllendiricidir.

Play Attention, hiperaktiviteden, hayale dalmaya kadar bir çok davranışı şekillendirmenize yardım eder.Patent bekleyen davranış şekillendirme programıyla, zorlayıcı davranış sorunları, kavga etmeden evinizden rahatlıkla çözülebilir.

Oyunlarımız, çocuğunuzun bilgisayar ekranında dikkatini görmesini sağlar. Gerçek zamanda dikkati görmek, kişiye güç verir.

Hiperaktivite, kıpırdanma, bağırma vb. davranışlar, Play Attention oyunlarının durmasına sebep olur. Patent bekleyen davranış şekillendirme programımızla, dikkat ve davranış ilişkilendirilebilir ve kolayca şekillendirilebilir.

Kıpırdanma, mırıldanma, hayale dalma ve dürtüsel davranışlar, şimdi cezalandırma veya bağırma olmadan kolayca geliştirilebilir. Gelişmiş odaklanma, şimdi davranışları geliştirmeye imkan verir.

Gelişmiş davranışlar, çocuğunuz arkadaş edinmesine yardımcı olur. Aşırı konuşma, sırası gelmeden konuşma, kıpırdanma vb. davranışlar çocuğun sınıftaki arkadaşlarıyla ilişkilerini etkiler. Gelişmiş davranışlar, çocuğa sınıfta ve oyun alanında uyumlu olmasına yardımcı olur. Davranış şekillendirme programımız, bunu eğlenceli ve ödüllendirici hale getirir.


Gelişmiş Akademik Başarı


Çocuğunuzun zeki olduğunu biliyorsunuz. DEHB akademik performansı etkileyebilir. Çoğu ebeveynde bunun için kaygılanır. Odaklanma eksikliği, bilgiyi öğrenmeyi ,güçleştirir ve DEHB’li çocukların okulda arkadaşlarıyla aynı seviyede öğrenmesini engelleyebilir. Programımız sınavlarda dikkati toplamayı sınıfta öğretmeni dinlemeyi ve düzenli çalışmayı öğretir.

Okuduğunu anlamayı arttırır.Hafızayı güçlendirerek öğrenmeyi kolaylaştırır. Eğer çocuğunuzun okulda zorlanmasını görmekten yorulduysanız bu sistem tam size göre. Çünkü sistem sınıftabaşarılı olmak için gerekli becerileri geliştirir.NASA tarafından Dikkat Eksikliği Hiperaktivite bozukluğu ve Öğrenme Güçlüğü olan bireylere yardım için geliştirilen sistem kendi alanında DÜNYA lideridir.

Dürtüselliğin Azalması Olumlu Davranışların Geliştirilmesi

Programımız bu becerileri öğretmede uluslararası liderdir. Sistem 1996’dan beri tüm dünyada DEHB’li çocuklara şunları öğretmektedir:


Okulda   


Verilen görevi bitirmek

– Yönergeleri takip etmek

– Okul kurallarına uymak

– Gününü ve işini planlamak

– Arkadaş edinmek ve iyi geçinmek

Evde   

– Ev işlerine yardımcı olmak

– Aile kurallarına uymak

– Ev ödevlerini bitirmek

– Kardeşleriyle iyi geçinmek

– Anne – Baba İle iyi geçinmek


Gelişmiş Sosyal İlişkiler


Çocuğunuz okulda öğretmenleri ve arkadaşları ile nasıl geçiniyor? DEHB’li bir çocuğun ebeveynleri olarak,çocuğunuzun sınıfta odaklanmasını, ödevlerini zamanında bitirmesini ve dikkati dağılmadan öğretmenini dinlemesini istersiniz. Ayrıca arkadaşlar edinmesini, oyunlara ve faaliyetlere katılmasını da istersiniz. Çocuklar evde, aile kurallarına uymalı, ev ödevlerini yapmalı, ev işlerine yardımcı olmalılar.

 
Play Attention’ın kurucusu bir okul öğretmeni olduğu için DEHB çocuklara yardımcı olmak için herhangi bir aracın veya programın olmamasından endişe duyuyordu. Dikkat ve öğrenmek için gerekli beceri eksikliği yüzünden uğraş vermelerini ve çoğunlukla da başarısız olmalarını izledi. Dikkat eğitimi üzerine araştırmaya başladı ve NASA’nın uçuş simülatörü eğitiminde astronot başarısını artırmak için geri bildirime dayalı teknoloji kullandığını öğrendi.

Ulusal Bilim Vakfı’nda eğitsel bilgisayar programlama üzerine eğitim almış olduğundan Play Attention’ı geliştirmeye başladı – NASA teknolojisini sınıf ve ev kullanımı için artırtı.

Yıllar süren araştırma ve geliştirme sonunda Play Attention ABD boyunca devlet okulu sistemlerine sunuldu. Play Attention bugün uluslararası alanda evlerde, öğrenim merkezlerinde, okul sistemlerinde, psikolog ofislerinde, hastanelerde, atletizmde ve sanayide kullanılıyor.

Play Attention’ı icat eden Peter Freer NASA’nın talebi üzerine Ulusal Uzay Topluluğu Konferansı’nda (Washington, DC 2005) patentli NASA teknolojisini geliştirmesi üzerine konuştu. Play Attention artık Uzay Vakfı tarafından tescillenmiş durumda.


Basında Play Attention   

Psychology Today – 07/28/2010


Julian’ın kısa dönemde dikkat ihtiyaçları için, bir doktor, odaklanmasına yardım edecek bir ilaç tedavisi verdi. Uzun dönemde dikkat ihtiyaçları için öğrencilerin odaklanma becerisini artırdığı ve dürtüselliğini azalttığını kanıtlanan bilgisayar temelli bir eğitim sistemi olan Play Attention kullandık. Ayrıca daha iyi öğrenebilmesi için öğrenme stilleri eğitimi ve davranış değişimlerini geliştirmek için ebeveynlerine eğitim verdik. Bütün bunlarla, Julian, DEHB’in hayatını nasıl etkilediğini daha iyi anlamaya başladı ve bu sorunla ilgili dezavantajlarla nasıl baş edeceğini öğrendi ve odaklanma becerisi gelişti.

Daily Mail – 01/11/2010


Haberler, DEHB tanısı konmuş çocuğu olan binlerce anne babayı sevindirecek. İngiliz bilim adamları, davranışsal sorun yaşayan çocukların sadece öz disiplin öğrenerek sorun belirtilerini aşmayı başardıklarını kanıtladı. Hatfield’deki Heartfordshire Üniversitesi Psikoloji Bölümü araştırmacıları, düşünceyle kontrol edilen ve kazanmak için oyuncunun odaklanmak zorunda olduğu bir oyunun etkileri üzerine çalışma yaptılar.

Science Daily – 01/11/2010


Sistem, çocuğun bisiklet kaskına benzer bir kask takarak eğlenceli bilgisayar oyunları oynamasını içeriyor. Kask, EEG gibi, dikkatle ilgili beyin dalgalarını okuyor. Öğrenci odaklandıkça oyunlar devam eder ancak öğrencinin dikkati dağılınca oyunlar durur.

The Medical News – 01/07/2010

“Düşünceyle çalışan ve DEHB’li çocukların belirtilerini azaltan bir bilgisayar sistemi, bu ay, bütün İngiltere’de uygulanacak. Hertfordshire Üniversitesi Psikoloji bölümü hocalarında Professor Karen Pine ve Farjana Nasrin, Hertford Okullarında okuyon 10 tane DEHB’li öğrenciyle beyin dalgalarını okuyan EEG biyogeribildirim teknolojisinin etkileri üzerine bir araştırma yapılmıştır.”

WebMD – 01/08/2010

“DEHB’li çocuklar dürtüsel davranışlarını kontrol etmekte zorlanırlar. Şimdi yazılım tasarımcıları, çocuğu oyunu devam ettirebilmesi için odaklanmaya zorlayan ve eğlenerek beynin dürtüleri kontrol etmesini yardım eden bir oyun tasarladılar. Hertfordshire Üniversitesi Psikoloji bölümü araştırmacıları beyin dalgalarını okuyan EEG biyogeribildirim kullanan Play Attention adlı bu oyunu test ediyorlar. Tasarımcıları, beynin bir bilgisayar faresi olabilmesi için NASA teknolojisini kullandıklarını ve halen 450 okulda kullanılmaya devam ettiğini söylediler.”


ADDitude – 01/10/2010


“Düşünceyle çalışan ve DEHB’li çocukların belirtilerini azaltan bir bilgisayar sistemi, bu ay, İngiltere’de test edilecek. Play Attention adı verilen sistem, çocuğun bir kask giyerek eğlenceli ve eğitsel bilgisayar oyunları oynamasını içeriyor. Kask, EEG formatında, dikkatle ilgili beyin dalgalarını okuyor. Çocuk odaklandıkça oyunlar devam eder ancak çocuğun dikkati dağılırsa oyunlar durur.”
 
Delta Sky Magazine – 11/2007


“DEHB’li oğlu Jack için birçok doktorla görüşen ve çeşitli eğitim ve tedaviler alan Morrison, ‘Play Attention, bana mantıklı geldi. Bu sanki vücuttaki zayıf kası güçlendirmek için fiziksel terapiye göndermek gibi bir şey.’ Dedi.”

Up & Atom

Öğretmenliğinin ilk yıllarında, Asheville’li Peter Freer, O’nu Birleşmiş Milletler’de konuşma yapmaya kadar götürecek teknolojiye ilham veren John adında bir çocukla tanıştı. John’a, DEHB tanısı, beyinde fonksiyon bozukluğu tanısı konmuştu ve sınıfta çok rahatsız edici davranışlar gösteriyordu. Peter, John’la nasıl baş edeceğini bilmiyordu çünkü daha önce bu sorunu yaşayan bir öğrenciyle karşılaşmamıştı.

Little Rock Family


Andy, herhangi bir tuşa veya fareye dokunmadan bilgisayarda oyunlar oynayabiliyor. Bir kask takarak, ellerini ve parmaklarını hareket ettirmeden, bir uçağı dağlar üzerinden uçuruyor ya da blokları hareket ettirerek bir bina inşa ediyor.
Kıpırdandığında ya da dikkati dağıldığında ekran karakterleri üzerindeki kontrolü kaybediyor.

Sun Sentinel

Play Attention sayesinde, Jordan, bugünlerde, dürtüsel davranışlarını, kıpırdanmasını ve dikkatini odaklanmasını kontrol ediyor. Annesi Jeri, Jordan’ın yapmak istemediği işlerde görevlere daha iyi odaklanabilme becerisi kazandığını, şimdi becerilerinin geliştiğini ve baş etme mekanizmalarını öğrendiğini söyledi.

TechLearning

Ebeveynler ve öğretmenler, sıklıkla çocukları dikkatini toplamaya teşvik eder. Peki dikkatini vermek ne demek? Gerçekte nasıl hissettiriyor? Çocuğa dikkatini topla dediğinizde, tipik olarak, onlar dikkatlerini zaten topladıkları algısı içindedirler.


Saygın Coaching & Consulting ALSANCAK  -GENEL MERKEZ İZMİR

Kıbrıs Şehitleri CAD No: 30 EBRU APARTMANI Daire: 11 Alsancak - İzmir

Tel: 0232 4225954 Cep:0 535 6673224

Saygın C & C İZMİR Karşıyaka

Adres : 1732 Sokak No: 7 K:1 Karşıyaka / İZMİR

TeL : 0(232) 369 50 81 - 0(532) 100 11 65

Saygın C & C Antalya Ofis

Tekelioğlu Cad. No:41 K:3 D:8 Muratpaşa, ANTALYA

0(242) 323 73 15 - +90(505) 445 15 31

Öğretmenler Forumu

Ynt: dikkat etsikliği ve hiperaktivite
« Yanıtla #1 : 30 Mart 2016, 03:09:55 »