Gönderen Konu: gönderme öncesi müdahale programı  (Okunma sayısı 11270 defa)

Çevrimdışı ismailozden

  • Yeni
  • *
  • İleti: 24
gönderme öncesi müdahale programı
« : 05 Mayıs 2009, 17:10:28 »
GÖNDERME ÖNCESİ SÜREÇ
Engelli çocukların mümkün olduğunca normal eğitim ortamında eğitilmeleri gerekliliğini şart koşar.
Çocuğun yetersizliğinin türü ve derecesi, alınan tüm önlemlere rağmen normal sınıf eğitiminden yeterince yararlanamayacak düzeyde olduğu zaman ayrı sınıf/okul düşünülmektedir.

Bir öğrenciyi bir özel eğitim programına göndermeden önce normal sınıf da tutmak için çok az ek çaba sarf edildiği  görülmektedir.
Bir öğrenci özel eğitime gereksinimi olup olmadığının belirlenmesi amacıyla bir kez değerlendirmeye gönderildiğinde, bu çocuğun yetersiz olarak belirlenmesi ve normal sınıf yerine bir özel eğitim programına yerleştirilmesi oldukça yüksek bir olasılıktır.
Normal eğitimin önceliğinin sağlanması; gönderme öncesi sürecin mantığının, gerekliliğinin ve göndereme işlemlerinin yararlarının iyi kavranılması ile mümkündür.
GÖNDERME ÖNCESİ SÜREÇTE ÖĞRETMENLERE YARDIM SAĞLAMAK ÜZERE KULLANILAN SEÇENEKLER.
1-     Öğretmen yardım ekipleri.
2-     Kaynak danışmanlık.
3-     Özel eğitim öğretmenleri.
GÖNDERME ÖNCESİ SÜRECİN BAŞARISI
a)Sınıf öğretmenin yardım talep etmeye istekli olması. 
 b)Verilen önerilerin yerine getirilmesi
c)Konu alanına ilişkin bilgi ve becerisi 
d)Düzeltici ve bireysel yöntemleri bilen özel eğitim öğretmenleri ile okul idaresinin desteğine bağlıdır.
GÖNDERME ÖNCESİ STRATEJİLER
1-   Sorunun Tanımlanması                               

2-   Müdahalenin açık olarak tanımlanması       

3-   Uygun Müdahalenin Seçilmesi
1Sorunun Tanımlanması
Öğretmene yardım sağlamak üzere kullanılan seçeneklerden biri ile, sorun tanımlanmış olmalıdır.                                               
  * Soruna yönelik strateji geliştirmede dikkat edilmesi gereken noktalar:     --) Problemin doğasına ilişkin bilgi.     --) Problemin hangi koşullar altında ortaya çıktığına ilişkin bilgi.     --) Öğretim programının niteliğine ilişkin bilgi.     --) Halihazırda yapılan müdahalelere ilişkin bilgi.
2- Müdahalenin Açık Olarak Tanımlanması
Müdahalenin açık olarak tanımlanması için.
a)      Müdahalenin programa uygun olup olmadığı.
b)      Öğretmenin müdahaleyi etkin bir şekilde uygulayıp uygulamadığı.
c)      Ek kaynakların gerekliliği.
d)      İlerlemenin ölçülmesi.
3- Uygun Müdahalelerin Seçilmesi
Müdahalenin ne olduğu, ne zaman ve nasıl uygulanacağı,  nasıl değerlendirileceği tam olarak tanımlamalı.
Bireyselleştirilmiş normal sınıf düzeyinde eğitim verilmesi; Bunun için yeniden kaynak taraması yapılmalı ve bireyselleştirilmiş öğretim yöntemleri (cevabı yazılı olarak verme benzeri uyarlamalar) uygulanmalıdır.
Destekleyici, tamamlayıcı programlar (kaynak oda benzeri çalışmalar).

Müdahale  tutarlı olarak yürütülmeli ve değerlendirilmeli.
Müdahale  sınırları gerektiğinde değiştirile bilecek esneklikte olmalı ancak değişiklik en az seviyede olacak şekilde müdahaleler ayarlanmalı
Esnekliği ve tutarlılığı sağlamak için; aileler ile görüşülebilir çevresel düzenlemelere gidilebilir, grup öğretim (öğrencileri iş birliğine dayalı şekilde gruplandırma, akran öğretmenliği ve problem çözme etkinlikleri gibi) yöntemleri ve araçlar (görsel işitsel cihazlar)kullana  bilinir.

EN SON SEÇENEK OLARAK ÖZEL EĞİTİME GÖNDERME
En son olarak tercih edilecek olan müdahale yöntemi özel eğitime göndermedir; özel eğitim gerektiren çocukların belirlenmesi ve mümkün olan en az kısıtlayıcı ortamda uygun şekilde eğitim almasını hükme bağlar. Eğitimciler yasada belirtilen iki hüküm ile karşı karşıyadır: 1)        Öğrencileri özel eğitime göndermek için uygun olmayan başvurulardan kaçınmak. Yukarda bahsedilen tür gönderme öncesi müdahale düzenlemeleri yapmak. 2)        Çocuğa uygun eğitimsel bir fırsatın verilmesinde, yapılan uyarlamalar başarılı olduğu takdirde, çocuk için uygun bir şekilde değerlendirmeye göndermekle yükümlüdürler.
GÖNDEREME ÖNCESİ STRATEJİLERİN YÜRÜTÜLMESİ
1-     Öğrenci müdahale planları.

2-     Personel boyutunda neler yapmalı

3-  Göndereme öncesi süreci anne baba katılımı
 

Öğretmenler Forumu

gönderme öncesi müdahale programı
« : 05 Mayıs 2009, 17:10:28 »