Gönderen Konu: özel eğitimde ana baba hakları  (Okunma sayısı 9078 defa)

Çevrimdışı ismailozden

  • Yeni
  • *
  • İleti: 24
özel eğitimde ana baba hakları
« : 06 Mayıs 2009, 10:41:48 »
Anne baba hakları


          Özel eğitime gereksinim duyan çocuğu olan anne babalar, normal çocuğa sahip anne babaların hak ve sorumluluklarının yanında  diğer bazı hak ve sorumluluklara da sahiptirler.

Özel eğitimde anne baba hakları
1.Özel eğitime gereksinim duyan çocuğu olan anne babalar, çocuğunu okula gönderirken düşüncelerini açıklama hakkına sahiptir.
2.Anne babalar engelli çocuğun okula yerleştirilmesi sırasında yerleştirildiği okul hakkında bilgi alma hakkına sahiptir.
3. Öğrenciye uygulanacak program hakkında aile düşüncelerini programı hazırlayana açıklama hakkına sahiptir.

4.Öğrencinin değerlendirme sonuçları hakkında bilgi alma hakkı vardır. Anne babaların değerlendirme sürecine katılma ve sonuçlarına itiraz etme hakkı vardır.
5.Anne babalar öğrencisi hakkında okul yöneticilerinden yıllık rapor alma hakkına sahiptir.
Özel eğitimde anne baba sorumlulukları
   1. Anne babaların çocuklarının özel gereksinimleri olduğu gerçeğini kabul etmeleri ve bu duruma yönelik kendi tepkilerine, ailenin tepkilerine, arkadaşlarının ve daha geniş toplumun tepkilerine alışmaları gerekir.
   2.Anne babalar çocuklarının özel gereksinimlerini anlamayı amaç edinmeliler ve çocuklarının gelişimlerini hızlandıracak becerileri öğrenmelidirler.


   3. Anne babalar sağlıkla, eğitimle ilgili ve diğer hizmetlere nasıl ulaşacaklarını öğrenmeli ve çocuklarıyla çalışan profesyonellerle  ilişkiler kurmalıdır.
   4. Anne babaların , çocuklarının eğitsel yerleştirmeyle, tıbbi tedavileri ile , gelecekteki eğitimleriyle ve işe yerleştirmeleri ile ilgili karar verme sürecine en uygun şekilde nasıl katılacaklarını öğrenmeleri gerekmektedir.

     5. Anne babaların onlara destek verecek kişileri ve grupları öğrenmeleri gerekir.
   6. Anne babaların yetersizliği olan çocuklarına iyi anne babalık etmeyi onlarla olumlu ilişki kurmayı ve çocuklarının günlük bakımlarıyla nasıl ilgileneceklerini öğrenmeleri gerekmektedir.
   


7. Karşılaştıkları güçlüklere rağmen benlik saygılarını korumaları ve dengeli bir aile yaşamı ve kişisel yaşam oluşturmak için eşleriyle olumlu ilişkilerini sürdürmeleri gerekmektedir.
8. Çocukların ailenin evi dışında bağımsız yaşama gibi çocuklarının haklarını ve bağımsızlıklarını kabul etmeleri gerekmektedir.9. Kendileri hastalandıklarında ya da öldüğünde çocuklarının gelecekteki gereksinimlerinin nasıl karşılanacağını düzenlemeleri gerekmektedir.
10. Çocuğun yetersizliğini anlamasına ve toplum yaşamına uyum sağlamasına yardım etmelidirler.

Aile katılımında uzmanların rolleri 

Anne baba patolojik olarak görülmemelidir.
Anne baba katılımının yasal temelleri bilinmelidir.
Anne babaya karşı içten, samimi ,dürüst duyarlı ve empatik olunmalıdır..
 


Özel eğitim uzmanları anne babaları yalnızca yeteli oldukları alanlarla ilgili yönlendirme yapmalıdırlar.
Engelli çocuğa sahip anne babanın yaşadığı duygusal süreçler ve bu süreçlerdeki tepkileri bilinmelidir.
Aileye verilen sosyal destek kurumları bilinmeli gereksinimi olan aileler bu kurumlara yönlendirilmelidir.


Anne babanın çocuğa etkisi kadar çocuğunda anne baba üstündeki etkileri bilinmelidir.
Anne babayla karşılaştıkları önyargıları giderme stratejileri konusunda konuşulmalıdır.
Anne babaya gerçekçi bilgiler verilmeli anne babanın çok yüksek yada çok düşük beklenti içine girmeleri engellenmelidir.

Çocuk ihmali ve istismarı konusunda anne baba bilgilendirilmelidir.
Anne babaların eğitime katılımı  için etkili iletişim yolu belirlenmelidir.
Anne abanın programın izlenmesi ve değerlendirmesi boyutunda etkin görev alması sağlanmalıdır.


Anne baba yalnızca bilgi alıcı değil bilgi verici olarak ta görülmelidir.
Anne babayla çocuklarının eğitim sürecine nasıl ne zaman ve nerede katılacağı kararlaştırılmalıdır.
Anne babanın evde kullanacağı eğitim materyallerinin özellikleri hakkında konuşulmalıdır.Sonuç
 
   Özel eğitim engelli bireyin bağımsız yaşamasını sağlamak ve hayatında varolan engelleri ortadan kaldırmak için verilen eğitimdir. Bu eğitim verilirken farklı alanlarda çalışan uzmanların ekip çalışmasına ihtiyaç vardır. Disiplinler arası bu yaklaşımla farklı disiplinlerden gelen bu insanlar engelli bireyin daha bir eğitim alması için kendi disiplinlerinin bilgi ve becerilerini kullanırlar.  


Disiplinler arası bu işbirliğinin yararlı ve etkili olabilmesi için her disiplin kendi alanı içinde hareket etmeli ve diğer disiplinlere saygı göstermelidir. Eğer disiplinler kendi alanları içinde hareket ederlerse daha az etik sorunlarla karşı karşıya kalacaklardır. Fakat diğer bir disipline müdahale etmeye kalkarlarsa bu davranışın kendisinden başlayarak bir çok etik dışı davranışla karşı karşıya kalacaklardır.


İnsanla çalışan her meslek grubunda olduğu gibi özel eğitimde de çalışan insanlar etik ikilemlerle karşı karşıya kalmaktadırlar. Bu etik ikilemlerin etik dışı davranışlara dönüşmesini özel eğitim meslek etiği ilkeleri engelleyecektir.Özel eğitimin ülkemizde yeni gelişen bir alan olması ve her hangi bir mesleki örgütünün olmaması nedeniyle Türkiye için belirlenmiş meslek etiği ilkeleri bulunmamaktadır.   


Türkiye’de özel eğitim alanında yerel küçük örgütlenmelerin ötesinde daha kapsamlı ve tüm özel eğitim alanını kapsayacak bir örgütlenmeye ihtiyaç vardır. Bu örgütlenme gerçekleştiğinde meslek örgütünün yayınlayacağı etik ilkelerin uygulanabilirlik oranı daha da yükselecektir. Ayrıca özel eğitim öğretmeni yetiştiren fakülteler ders programları içine mutlaka etikle ilgili bir ders almalıdırlar. Bu derste genel etikle ilgili bilginin yanında özel eğitim mesleği ile ilgili etik ilkelere de yer verilmelidir.


Öğretmenler Forumu

özel eğitimde ana baba hakları
« : 06 Mayıs 2009, 10:41:48 »