Öğretmenler Forumu

Lütfen giriş yapın veya üye olun.

Kullanıcı adınızı, şifrenizi ve aktif kalma süresini giriniz
Gelişmiş Arama  

Haberler:

Gönderen Konu: inşaat tekniker ve teknisyenliği istihdamı  (Okunma sayısı 9052 defa)

murat

  • Moderat
  • Tam
  • *****
  • Çevrimdışı Çevrimdışı
  • İleti: 163
  • sevgi hoşgörü mutluluk
inşaat tekniker ve teknisyenliği istihdamı
« : 10 Mart 2011, 21:14:00 »

3.3.4.3.Yardımcı kontrol elemanı


http://www.facebook.com/groups/116804175060714/
4708 sayılı Kanunda yardımcı kontrol elemanları tanımlanmamış, ancak yapı denetim kuruluşlarının denetçi mimar ve mühendislerin yanında yardımcı kontrol elemanları da istihdam edeceği belirtilmiştir. Kanuna dayalı olarak yürürlüğe konulan uygulama yönetmeliğinde denetçi mimar ve mühendisin dışındaki teknik elemanlar yardımcı kontrol elemanı olarak nitelendirilmiştir.

Bakanlığımızca hazırlanan yeni kanun tasarı taslağında, yardımcı kontrol elemanı, denetçi mimar ve mühendislerin sevk ve idaresi altında ve kontrol elemanları ile birlikte yapı denetimi faaliyetlerine katılan teknik öğretmen, yüksek tekniker, tekniker ve teknisyenler olarak tanımlanmıştır.

Görevleri
4708 sayılı Kanunda yardımcı kontrol elemanlarının görevleri sayılmamıştır.

Bakanlığımızca hazırlanan yeni kanun tasarı taslağında, yardımcı kontrol elemanları, bu Kanun ve bu Kanun uyarınca yürürlüğe konulacak yönetmelik hükümleri çerçevesinde, yapının denetlenmesi işini, bizzat yapı yerinde, denetçi mimar ve mühendisler ile kontrol elemanlarına bağlı olarak yapmakla görevlidirler hükmü bulunmaktadır.

Yetki sınırları
Yapı Denetimi Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliği gereğince, yapı denetim kuruluşlarında görev alan yardımcı kontrol elemanları:

- İnşaat mühendisi 30.000 m2,
-Teknik öğretmen, tekniker veya teknisyen 15.000 m2,-

 Makina mühendisi 60.000 m2,
-Teknik öğretmen, tekniker veya teknisyen 30.000 m2,
- Elektrik mühendisi 120.000 m2,
-Teknik öğretmen, tekniker veya teknisyen 60.000 m2,
toplam yapı inşaat alanına kadar yapıları denetleyebilirler.

3.3.4.4.Proje müellifi

4708 sayılı Kanunda proje müellifi, mimarlık, mühendislik tasarım hizmetlerini iştigal konusu olarak seçmiş, yapının etüt ve projelerini hazırlayan gerçek ve tüzel kişi olarak tanımlanmış, yapının ruhsat ve eklerine, fen, sanat ve sağlık kurallarına aykırı, eksik, hatalı ve kusurlu yapılmış olması nedeniyle ortaya çıkan yapı hasarından sorumlu olanlar arasında sayılmıştır.

Bakanlığımızca hazırlanan yeni kanun tasarı taslağında proje müellifi, uzmanlık alanına uygun olarak, yapı ruhsatına esas her türlü etüt, aplikasyon, proje, metraj ve keşif hazırlama yetkisine ve telif hakkına sahip olup, ilgili meslek odasına kayıtlı ve kendilerine ait büroları bu odalarca tescil edilen mimar ve mühendisler olarak tanımlanmıştır.

Görevleri
4708 sayılı Kanun ve bu kanuna dayalı olarak yürürlüğe konulan yönetmelikte proje müellifinin görevleri sayılmamıştır.

Bakanlığımızca hazırlanan yeni kanun tasarı taslağında proje müellifinin, yapı ruhsatına esas olan uygulama projelerini, jeoteknik raporlar dahil olmak üzere her türlü etüde dayalı çalışmaları, imar mevzuatına uygun olarak yapmak ve proje denetçisi mimar ve mühendisler tarafından incelenmek üzere yapı denetimi kuruluşuna vermek ile görevli olduğu belirtilmiştir.

3.3.4.5.Şantiye şefi
4708 sayılı Kanunda şantiye şefi tanımlaması yer almamakta ve yapı sorumluları arasında da sayılmamaktadır.

Bakanlığımızca hazırlanan yeni kanun tasarı taslağında şantiye şefi, konusuna ve niteliğine göre yapım işlerini yapı müteahhidi adına yöneterek uygulayan, üyesi olduğu meslek odasınca sicil kayıtları tutulan mimar veya mühendisler olarak tanımlanmış ve yapım işleri yürütülen şantiyede, yapım işinin konusuna uygun ve sözleşmeye bağlı olarak çalışan bir şantiye şefinin bulundurulması mecburidir şartı getirilmiştir.

Görevleri
Bakanlığımızca hazırlanan yeni kanun tasarı taslağında şantiye şefinin görevleri;

Yapıları, ilgili mevzuat hükümlerine, ruhsat eki projelere, denetçi mimar ve mühendis ve kontrol elemanlarının talimatlarına uygun olarak inşa ettirmek,

İşçi sağlığına ve iş güvenliğine ilişkin mevzuatın öngördüğü tedbirleri almak ve aldırmak, bu hususlarda gereken her türlü iş ve işlemleri yapmak,

Şantiyede bulunması ve tanzim edilmesi gereken, yapı iş defteri ve benzeri evrakı düzenlemek, imza etmek ve ettirmek ve ilgililere ibraz etmek veya ettirmek,

Yapı denetimi sırasında bizzat hazır bulunarak, denetimin uygun şartlar altında yapılmasını sağlamak, yapı denetim defterini, buna ilişkin tutanak ve belgeleri, yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesinin ilgili bölümlerini imzalamak,

Görevinden istifa ettiğinde veya yapı müteahhidince görevine son verildiğinde, bu hususu, ilgili idareye, yapı denetimi kuruluşuna, üyesi olduğu meslek odasına ve il yapı denetimi komisyonuna bildirmek,
Olarak sayılmıştır.

Kayıtlı
hayattan çok şey bekleyenler,
hayat için ne yaptığını gözden geçirmelidir. Sizler için hazırladığım daha çok gençlerin hayatında iz bırakacak bir kitap.
 ÜCRETSİZ KİŞİSEL GELİŞİM KİTABI İLGİNİZİ ÇEKERSE link alt satır
https://sway.com/GCyRCLviwWjL32oL